Hospoda Narpa je již historií v současné době  se přeměnila  na
 
"RESTAURACE NARPA - LÁNSKÉ CUKRÁŘSTVÍ"
 
Aktuální informace získáte na :